BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Elsa Ehrlichová

* October 19, 1909

“My husband Emil became seriously sick in Terezín, from the bad food and stress. One morning the news came that he was on the list. They selected him for one of the last transports to Auschwitz.

There was nothing I could do to prevent this, in spite of my good job in the camp self-administration. So I wanted to take my daughter and join him – family members could volunteer for transports. I visited Emil at the sick-ward and told him.

His response was quick and firm: “I beg you, don’t go of your own will! I’ll know that you are safe here.” With this decision he saved both me and our daughter.

Of course, by that time we had heard about the gas chambers, but one just didn’t want to believe it. Me, for one, I had gone to German schools and simply couldn’t imagine Germans to be able to do such a thing.”

„Můj manžel Emil v Terezíně vážně onemocněl ze špatného jídla a stresu. Jedno ráno jsem se dozvěděla, že je na seznamu. Byl vybrán do jednoho z posledních transportů do Osvětimi.

Přestože jsem měla dobrou práci ve vnitřní správě ghetta, nemohla jsem s tím nic udělat. Chtěla jsem vzít dceru a jet s ním, což členové rodiny mohli. Navštívila jsem tedy Emila na marodce a řekla mu to.

Jeho odpověď byla rázná a nepřipouštěla odpor: “Prosím tě, nehlaš se dobrovolně. Tady alespoň vím, jak žijete a že jste tu v bezpečí.” Tímto rozhodnutím zachránil mne i naši dceru.

Samozřejmě, tou dobou jsme už všichni slyšeli o plynových komorách. Vědělo se o tom, ale člověk tomu nechtěl věřit. Já jsem například chodila do německých škol a bylo pro mne proto těžké uvěřit, že Němci jsou vůbec schopni něco takového udělat.”

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.