BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Marie Gardová

* March 5, 1909

“I was employed as the head nurse in the Jägerkaserne, one of the makeshift “hospitals” of the Terezín Ghetto. It’s uncanny, but it was there where I had the nicest birthday party of my life:

At the time, I was staying in an attic dorm together with 64 other women. And, what a big surprise, they were all celebrating with me.

The women had saved up from their rations – the piece of margarine and little sack of sugar that we were all receiving. They spread it on slices of bread: So we had cake. Many people kept a coffee bean or two, some were still receiving parcels from home. Everyone shared and there was coffee for all of us.

Kurt Meyer came with his accordion, someone else was playing the violin. And I even received little poems, written on all kinds of paper scraps. I was so busy I hardly knew anyone – but all Terezín seemed to know me for the work I did.“

„Pracovala jsem jako vrchní sestra v Jägerkaserne, jedné z ubohých „nemocnic“ terezínského ghetta. Je to opravdu k nevíře, ale právě tam jsem zažila nejkrásnější oslavu svých narozenin.

V tu dobu jsem bydlela s šedesáti čtyřmi dalšími ženami společně na jedné půdě. Bylo pro mě velké překvapení, že je všechny slavily se mnou.

Každá něco ušetřila z kousku margarínu a sáčku cukru, které jsme dostávali. Margarín s cukrem na chlebu – to byl pro nás tenkrát dort. Spousta lidí si schovávalo zrnko-dvě kávy, někteří ještě dostávali balíčky z domova. Daly jsme to dohromady – a měly jsme opravdové kafe.

Kurt Meyer přišel se svou harmonikou, někdo další hrál na housle. Dostala jsem dokonce básničky, napsané na nejrůznějších zbytcích papíru. Já měla tenkrát tolik práce, že jsem nikoho neznala, ale celý Terezín znal mě.“

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.