BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Alžběta Horovitzová

* February 10, 1904

“The last boat for Palestine was about to leave Bratislava. Oto, my adoptive son, was eager to get on it. Yet I was afraid to let him go away into the unknown; after all he was only a 19-year old boy. In addition, the trip was expensive for us. But Oto had made up his mind.

He spent the whole night before the ship’s departure sitting on my bed, and kept repeating: “All my friends are going, I have to leave, the ground is getting hot here.” Finally, I gave in.

But the ticket cost 6000 Crowns and I only had 2000 on hand. In the morning I scrambled to borrow part from my boss and the rest from my mother.

The boat my son took that afternoon was delayed many times and finally capsized in Italy. As soon as Oto reached Israel, he joined the British army. He actually came back home from the other direction, through a beach in Normandy.”

„Poslední loď do Palestiny kotvila připravena v bratislavském přístavu. Můj adoptivní syn Oto s ní chtěl odjet. Já jsem se ale bála ho jen tak pustit do neznáma, vždyť to byl jenom devatenáctiletý kluk. Navíc byla pro nás cesta hodně drahá. Oto se ale už rozhodl a byl neoblomný.

Celou noc před odplutím lodě seděl u mě na posteli a prosil mě, abych ho pustila. Stále jen opakoval: „Všichni kamarádi jedou, musím zmizet, je tady horká půda.“ Nakonec jsem souhlasila.

Lodní lístek stál 6000 korun a já jsem měla doma jen 2000. Ráno jsem si narychlo vypůjčila peníze od šéfa v práci a zbytek pak od své matky.

Syn odjel odpoledne. Cesta byla dlouhá a loď se ke všemu v Itálii potopila. Oto se ale do Izraele nakonec dostal a vstoupil do Britské armády. Díky tomu se pak vrátil domů z opačné strany, přes normandské pobřeží.“

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.