BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Šarlota Králová

* March 11, 1921

“I arrived in Auschwitz from the Uzhorod Ghetto. Right off the train, I got into a selection. At that time we didn’t know what this was exactly about. But anyway, we were all scared, cold and frightened.

The long line moved fast. When my turn came, the SS-man in charge pointed me towards the line that kept growing with old and sick people. I obliged, as resolutely as I could.

“Die ist ja noch Milch und Blut,”* a tall man with a white gown over his black uniform shouted jokingly. I turned around and the man waved me back to the left line.

That one quip had saved my life. I later learned that the man in the white was the infamous Dr. Mengele himself.”

*She still got some flesh on those bones.

„Do Osvětimi jsem se dostala z Užhorodského ghetta. Přímo z vlaku nás seřadili do selekce. To jsme ještě přesně nevěděly, co to znamená. Všechny jsme ale byly zmatené, měly strach a byla nám zima.

Dlouhá řada se hýbala rychle. Když došlo na mě, esesák, který rozhodoval, mě poslal do řady se starými a nemocnými. Vydala jsem se tam tak odhodlaně a pevně, jak to šlo.

“Die ist ja noch Milch und Blut,”* náhle rozverně křiknul vysoký muž, který měl přes černou uniformu přehozený bílý plášť. Otočila jsem se a ten muž mi rukou ukázal zpátky na druhou stranu.

Tenhle žertík mi zachránil život. Později jsem se dozvěděla, že ten muž v bílém plášti byl sám nechvalně známý doktor Mengele.“

*Ta je přece ještě krev a mlíko.

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.