BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Eliška Říhová

* April 14, 1923

“My mother, Rose, managed to put me on one of the last kindertransports to England. I was safe.

They couldn’t leave. Fanda, my father, decided not to show up for a transport. Instead, he made arrangements with the Homolkas, a brave Czech family in a tiny village close to Pilsen.

In their living room, there was a little niche, big enough for two to stand and a pot. They moved a cupboard in front of it and filled it with clothes to hide the opening.

Once Homolkas’ son was taken to the hospital with diphteria. The day after, two inspectors arrived with orders to fumigate the house.

My parents were hiding in their cache as the window and door were sealed. After the formaldehyde lamp was put on, Mrs. Homolkova quickly invited the men for a meal in the kitchen.

Then she darted out of the house and opened the window from outside. My parents, hankerchiefs on their mouths, were already waiting..”

„Mojí matce, Růženě, se podařilo mě dostat do jednoho z posledních kindertransportů do Anglie.

Rodiče ovšem odjet nemohli. Fanda, můj otec, rozhodl, že do transportu nepůjdou. Domluvil se s rodinou Homolkových, statečnými sedláky z Nechanic u Plzně.

V jejich světnici byl malý výklenek, kde mohli stát dva lidé a ještě hrnec. Výklenek zahradili velikou skříní a vlez do skrýše zamaskovali všemožným šatstvem.

Jednou Homolkovic syn onemocněl a odvezli ho do nemocnice se záškrtem. Den nato přijeli nehlášeně dva lidé provést desinfekci.

Rodiče byli schovaní za skříní. Okna i dveře byly utěsněny a formalínová lampa zapálena. Paní Homolková rychle pozvala muže do kuchyně na něco k snědku.

Sama vyběhla do zahrady a otevřela okno z druhé strany. Byl nejvyšší čas – rodiče už čekali u okna s kapesníky u úst a jedovatý dým stoupal ke stropu..“

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.