BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Irma Weiglová

* April 23, 1906

“When my sister, Greta Paschová, learned that her husband was on the list for a transport out of Terezín, she took her daughter, Zuzka, and went to see the commander in charge, an SS-woman named Hoppe who insisted on being called Dr. Hoppe.

“What does the Jewess want?” Hoppe asked. Greta explained that they were a family and begged the SS-woman to keep them together.

“So what, at least this way there will be no more stinking Jews born, when the males and females are separated,” was the answer.

“None of us stinks,” my sister responded.

Hoppe prompty dealt her a big slap on the face. Zuzka, a girl of fifteen, jumped on the woman and started tearing her hair, scratching, biting.. until she was disengaged by two aides and her own terrified mother.

Next day, family was united - in the transport.”

„Když se moje sestra, Greta Paschová, dozvěděla, že byl její manžel zařazen do transportu, vzala s sebou svoji dceru Zuzku a vydala se za náčelnicí Drážďanských kasáren, esesačkou Hoppeovou, která si nechávala říkat Dr. Hoppeová.

„Co si Židovka přeje?“, zeptala se Hoppeová Grety. Ta jí vysvětlila, že jsou jedna rodina a poprosila esesačku, aby je nerozdělovala.

„No a co, takhle se alespoň nebudou rodit smradlaví Židé, když oddělíme ženy od mužů,“ zněla odpověď.

„Z nás nikdo nesmrdí,“ řekla sestra hrdě.

Hoppeová jí na to okamžitě vrazila velkou facku. Zuzka, patnáctileté děvčátko, na tu ženu skočila, přisála se k ní a začala jí škubat vlasy, škrábat a kousat.. než se dvěma adjutantkám a matce podařilo ji odtrhnout.

Den poté byla rodina pospolu – v transportu.“

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.