BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Stella Weinrebová

* October 25, 1914

“It was close to the end of the War when me and my mother Leonora ended up in Birkenau.

I was quite quick-thinking and my German was excellent. This helped a lot: I could find my way around and “organize” ourselves a bit.

Suddenly, our block had to line up ouside. “Selection!” The two rows grew quickly: I was sent to one and mother to the other. No one told us which was which, but I gathered that she was on the wrong side.

I furtively called out several times to her to run over. When she finally noticed me, she just waved her head from side to side. She must have been paralysed by the moment.

Without thinking, I made it across to her and, against her will, dragged her back to my side. Almost there, my heart froze as I spotted a soldier looking at me. He must have seen it all.. Yet he just turned away and moved on.”

„Ke konci války jsem se spolu s matkou, Leonorou, dostala až do Birkenau.

Byla jsem šikovná a mluvila jsem perfektně německy. To byla velká výhoda: Bylo tak lehčí se rozkoukat a trochu sebe a matku „zorganizovat.“

Jednou náš blok musel nastoupit venku. „Selekce!“ Dvě řady rychle rostly: Mě poslali do jedné a maminku do druhé. Nikdo nám neřekl, která byla která, ale došlo mi, že máma se octla na té špatné straně.

Několikrát jsem na ni kradmo volala, aby se vrátila. Když si mě nakonec všimla, jenom zakroutila hlavou. Musela být tou situací úplně zmatená.

Bez přemýšlení jsem přeběhla k ní a proti její vůli ji táhla do mé řady. Když už jsem byla skoro zpátky, ztuhla mi krev v žilách. Všimla jsem si totiž vojáka, který mě sledoval. Musel to všechno vidět.. On se ale otočil a odešel jinam.“

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.