BenEden.com Home

A Ben Eden Project

LIFEBOOK

16 of the oldest Czech Jews and their life stories

 

Vilém Zvillinger

* March 1, 1920

“I was called into the very first transport. They took us, one thousand young men from Ostrava, to a deep forest close to the Polish-Russian border.

There, it felt as if the soldiers suddenly didn’t know what to do with us – the concentration camp where the railway tracks ended wasn’t nearly built yet.

After some nerve-wrecking hours, our guards stepped aside and opened fire. They were shooting mostly in the air. Everyone ran.

After we were in safe distance, me and my uncle caught our breath and found our direction – freedom was close. We swam across the Sam river and reached the city of Sambor.

There, the Jewish Community took good care of us. They gave us clothes and food. I soon started going to high school again.

Next summer, the Soviet police picked us up at night. We were indicted, – for “illegal border crossing” – sentenced on the spot and sent to a Gulag.”

„Povolali mě do prvního transportu vůbec. Náš vlak s tisícem mladých mužů z Ostravy se zastavil v hlubokém lese poblíž polsko-ruské hranice.

Vypadalo to, jakože ti vojáci přesně neví, co s námi mají udělat – plánovaný koncentrák v místě, kde končily koleje, nebyl ani zdaleka dostavěný.

Po několika hodinách nejistoty od nás strážní odstoupili a zahájili palbu. Stříleli ale více méně do vzduchu. Všichni se rozutekli.

Když jsme už byli v bezpečné vzdálenosti, já a můj strýc jsme si oddechli a zorientovali se – svoboda byla blízko. Přeplavali jsme řeku Sam a došli do města Samboru.

Místní Židovská obec se o nás dobře postarala – dali nám oblečení a jídlo a dokonce jsem tam znovu začal chodit do gymnasia.

V létě si pro nás jednou v noci přišla sovětská policie. Obvinili nás z „ilegálního přechodu hranic“, ještě ten den odsoudili a poslali do gulagu.“

Photos and Texts ©2002 Ben Eden, All Rights Reserved.